094.605.1368

Điện thoại Grandstream GXP1628

1,390,000 

Điện thoại Grandstream GXP1628 là một điện thoại IP mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMBs). Mô hình dựa trên Linux này bao gồm 2 dòng, phím mềm lập trình 3 XML, 8 phím BLF và 3-chiều hội nghị.

Mã sản phẩm: GXP1628

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ
Điện thoại Grandstream GXP1628

1,390,000