094.605.1368

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G

5,520,000 

Điên thoại IP Yealink SIP-T48G là Điện thoại IP sáng tạo gần đây nhất của Yealink trong việc thay đổi công nghệ hiện nay. Điện thoại IP cho giám đốc.

Mã sản phẩm: SIP-T48G

Bảo hành: 12 tháng

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G

5,520,000