094.605.1368

Thiết bị GSM gateway 4 SIM

9,500,000 

Thiết bị GSM gateway 4 SIM
– Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi
– Hạn chế thời gian gọi mỗi tháng cho mỗi sim
– Tự động routing máy lẻ khi khách gọi lại
– Tự động kết nối IPPhone/ Softphone/ FXS khi tổng đài lỗi
– Hỗ trợ SMS Server IMEI
– IMEI changer

Bảo hành 24 Tháng

Thiết bị GSM gateway 4 SIM

9,500,000 

Danh mục: