094.605.1368

Camera hội nghị Aver CAM340

AVer CAM340 là một chiếc camera hội nghị chuyên nghiệp với 94 ° FOV. Aver CAM340 được xem là thiết bị tiên phong trong ngành cho các camera Ultra HD 4K giúp cung cấp trải nghiệm truyền thông video, giải pháp họp trực tuyến,

Camera hội nghị Aver CAM340