094.605.1368

Hội nghị truyền hình Aver EVC350

Aver Evc 350 là thiết bị họp hội nghị trực tuyến do hãng Aver sản xuất và nhập khẩu về thị trường Việt phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp và cá nhân về họp trực tuyến.

Hội nghị truyền hình Aver EVC350