094.605.1368

Thiết bị hội nghị Aver EVC130

EVC130 được thiết kế hệ thống microphone hoàn toàn mới và có ba máy thu riêng để tối đa hóa chất lượng âm thanh bằng cách xác định nguồn âm thanh chính và làm giảm tiếng ồn xung quanh trước khi kết hợp thành một luồng duy nh

Thiết bị hội nghị Aver EVC130