094.605.1368

Thiết bị hội nghị Aver EVC130P

Aver EVC130P – Thiết bị hội nghị truyền hình full HD 1080 với chi phí thấp. Aver EVC130P được hỗ trợ camera full HD zoom 16x Optical.

Thiết bị hội nghị Aver EVC130P