094.605.1368

Thiết bị hội nghị Aver EVC900

Aver EVC900 là giải pháp hội nghị truyền hình cho phòng họp lớn và hội trường với khả năng kết nối 10 điểm full HD1080p video và content.