094.605.1368

Thiết bị hội nghị AVer SVC100

Thiết bị hội nghị AVer SVC100 là một trong những dòng thiết bị hội nghị mới nhất với công nghệ tiên tiến và tích hợp thêm nhiều tính năng tiện ích, mang đến nhiều trải nghiệm và đáp ứng được nhu cầu cần thiết cho người sử dụng.

Thiết bị hội nghị AVer SVC100