094.605.1368

Thiết bị hội nghị Grandstream GVC3200

15,000,000 

Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200 là giải pháp đột phá dành cho các doanh nghiệp nhỏ, cung cấp một hệ thống hội nghị truyền hình hoàn hảo vừa linh hoạt, vừa hỗ trợ nhiều giao thức hội nghị truyền hình phổ biế

Thiết bị hội nghị Grandstream GVC3200

15,000,000 

Mã: Thiết bị hội nghị Grandstream GVC3200 Danh mục: ,