094.605.1368

Thiết bị gateway Grandstream HT802

1,300,000 

Các bộ chuyển đổi điện thoại analog (ATA) HT802 cho phép người sử dụng tạo ra các dịch vụ thoại IP chất lượng cao. có 2 cổng FXS để chuyển tín hiệu sang các điện thoại analog.

Thiết bị gateway Grandstream HT802

1,300,000