094.605.1368

Thiết bị gateway Neogate TA410

4,700,000 

Yeastar TA410 có 4 cổng FXO VoIP cổng kết nối đường dây điện thoại analog hoặc giao diện mở rộng tổng đài đến các mạng VoIP. Nó là một giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy cho kết nối văn phòng

Thiết bị gateway Neogate TA410

4,700,000