094.605.1368

Thiết bị gateway MTG1000B-1E1

25,000,000 

Thiết bị gateway MTG1000B-1E1 dành cho các doanh nghiệp nhỏ với 1 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thờ. Trải nghiệm DEMO gateway MTG1000B-1E1.

Thiết bị gateway MTG1000B-1E1

25,000,000 

Mã: gateway MTG1000B-1E1 Danh mục: , ,