094.605.1368

Thiết bị gateway MTG200-2E1

20,700,000 

Card giao tiếp E1 Dinstar MTG200-2E1 – Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời – Hỗ trợ báo hiệu R2 và ISDN30B+D, Siptrunk

Thiết bị gateway MTG200-2E1

20,700,000 

Mã: gateway MTG200-2E1 Danh mục: , ,