094.605.1368

Thiết bị gateway UC100-1S1O

5,510,000 

Thiết bị gateway UC100-1S1O là một cổng đa chức năng, tích hợp dịch vụ thoại và dịch vụ dữ liệu. Gateway hỗ trợ giao thức SIP chuẩn và tương thích với các nền tảng IMS / NGN hàng đầu

Thiết bị gateway UC100-1S1O

5,510,000