094.605.1368

Thiết bị gateway UC100-1T1S1O

2,190,000 

Gateway UC100-1T1S1O cung cấp kết nối liền mạch với mạng VoIP, PLMN và PSTN. Dựa trên SIP, nó không chỉ có thể tương tác với mạng VoIP, mà còn hỗ trợ các loại của dãy GSM / WCDMA / tần LTE, do đó đáp ứng yêu cầu trên toàn thế giới về mạng điện thoại di động.

Thiết bị gateway UC100-1T1S1O

2,190,000 

Mã: gateway UC100-1T1S1O Danh mục: , ,