094.605.1368

Thiết bị gateway DAG3000-112S

55,000,000 

Thiết bị ATA 4 cổng analog HT814. 2 cổng mạng. Ra 4 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic

Thiết bị gateway DAG3000-112S

55,000,000 

Mã: gateway DAG3000-112S Danh mục: , ,