094.605.1368

Thiết bị Gateway E1 GXW4502

46,500,000 

Gateway E1 GXW4502 – 60 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ Nat, 2 cổng USB, 1 khe cắm thể nhớ SD

Thiết bị Gateway E1 GXW4502

46,500,000