094.605.1368

Thiết bị Gateway Grandstream HT813

1,580,000 

HT813 là một bộ điều hợp điện thoại tương tự có 1 cổng FXS điện thoại analog và 1 cổng FXO dòng PSTN.

Thiết bị Gateway Grandstream HT813

1,580,000