094.605.1368

Thiết bị Gateway Grandstream HT814

3,350,000 

Thiết bị ATA 4 cổng analog HT814. 2 cổng mạng. Ra 4 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic

Thiết bị Gateway Grandstream HT814

3,350,000 

Mã: Gateway Grandstream HT814 Danh mục: , ,