094.605.1368

Gateway Dinstar UC2000-VF-16G-B

34,000,000 

Gateway Dinstar UC2000-VF-16G-B là một sản phẩm mới mà sử dụng để thực hiện có hiệu quả các quá trình chuyển đổi trơn tru từ PSTN và GSM / CDMA với mạng VoIP.

Gateway Dinstar UC2000-VF-16G-B

34,000,000 

Mã: UC2000-VF-16G-B Danh mục: , ,