094.605.1368

Thiết bị gateway GSM Yeastar TG100

3,750,000 

Yeastar TG100 hỗ trợ VoIP cho GSM / CDMA / UMTS, và GSM / CDMA / UMTS để kết nối VoIP. Kết hợp hệ thống điện thoại VoIP của bạn với một mạng di động, cho phép bạn tận dụng các dịch vụ hiện tại như là một giải pháp chính hoặc dự phòng.

Thiết bị gateway GSM Yeastar TG100

3,750,000