094.605.1368

Thiết bị gateway GSM Yeastar TG200

9,500,000 

Cổng Yeastar TG200 hỗ trợ hai kênh kết nối GSM / CDMA / UMTS. Triển khai gateway cho VoIP sang điện thoại di động, hoặc điện thoại di động để truyền thông VoIP.

Thiết bị gateway GSM Yeastar TG200

9,500,000