094.605.1368

Thiết bị gateway GSM Yeastar TG400

12,500,000 

Card giao tiếp GSM 4 sim di động TG400 kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị.

Thiết bị gateway GSM Yeastar TG400

12,500,000