094.605.1368

Sangoma PBXact UC 2000 – 2000 người sử dụng và 1500 cuộc gọi đồng thời

90,000,000 

Hệ thống tổng đài Sangoma PBXact UC 2000 là trung tâm liên lạc lớn và mạnh mẽ nhất của Sangoma, giải pháp truyền thông doanh nghiệp lớn.
– Sử dụng hầu như bất kỳ điện thoại IP hoặc khách hàng mềm
– Linh hoạt – hỗ trợ IP, ISDN hoặc các đường tương tự
– Hỗ trợ lên đến 2000 người sử dụng hoặc 1500 cuộc gọi
– Khả năng mở rộng trường tới 5000 phần mở rộng / người dùng

Sangoma PBXact UC 2000 – 2000 người sử dụng và 1500 cuộc gọi đồng thời

90,000,000 

Mã: Sangoma PBXact UC 2000 Danh mục: ,