094.605.1368

Tổng đài Sangoma PBXact UC 5000 – 5000 Máy Lẻ và 2500 cuộc gọi đồng thời

120,000,000 

Tổng đài Sangoma PBXact UC 5000 là một hệ thống điện thoại kinh doanh đầy đủ tính năng phù hợp để mở rộng đến các môi trường trung tâm liên lạc lớn.

Tổng đài Sangoma PBXact UC 5000 – 5000 Máy Lẻ và 2500 cuộc gọi đồng thời

120,000,000 

Mã: Sangoma PBXact UC 5000 Danh mục: ,